bewaking Brussel

 Bewakings opdrachten te Brussel

 

U kunt ook besluiten om de alarmopvolging te laten verzorgen door een professionele organisatie, zodat terzakekundige bewakers snel en adequaat het alarm afhandelen. Op bedrijventerreinen, stadcentra zijn bewakingsdiensten vanuit een collectief verband vaak al bekend. Soms is alarmopvolging door een bewakingsdienst zelfs vereist, bijv. ten gevolge van verzekeringseisen.