Brand

Preventie is een niet te onderschatten taak binnen de bewaking, een brand kan immers de volledig werking van uw bedrijf verhinderen of aanzienlijk bemoeilijken voor langere tijd.
Het inzetten van bewakingsagenten zorgt ervoor dat tijdens de controlerondes onregelmatigheden en/of defecten tijdig kunnen opgemerkt worden en zo de risico’s tot een minimum beperkt blijven.