Camerabewaking - bureau

Meer dan eens werd reeds bewezen dat camerabewaking een efficiënt middel is om de veiligheid te verhogen. Het stelt u in staat om bewijsmateriaal te overhandigen aan de politiediensten die dit verder kan gebruiken in het kader van hun onderzoek.

Camerabewaking is sterk gereglementeerd waardoor niet lichtzinnig kan omgesprongen worden met de inzet ervan. Wij voorzien u graag van alle informatie die voor uw bedrijf van toepassing is.