Event

Onze medewerkers zijn professioneel opgeleid om als bewakingsagent te fungeren op verschillende soorten events van fuiven tot en met festivals. Zij kunnen daar verschillende functies uitoefenen zoals bijvoorbeeld ingangscontrole, onthaal van de bezoekers tot het licht fouilleren van personen. Daarvoor hebben we ook vrouwelijke bewakingsagenten.