Event bewaking

Bewakingsagenten voorzien bij evenementen is vaak essentieel om het veilig te laten verlopen. Onze agenten zien er op toe dat er geen conflictsituaties ontstaan. Zij houden zich daarvoor op de achtergrond en voeren hun taken sereen uit. Daarnaast kunnen onze agenten ook andere opdrachten uitvoeren. Zoals tassen controleren aan de ingang zodat er geen verboden zaken binnen het evenemententerrein komen.