Horecabewaking

Onder horecabewaking verstaan wij meer specifiek het leveren van bewakingsagenten die instaan voor de bewaking in discotheken en danscafés, in de volksmond ook wel "portiers" genaamd.