Interventie na alarm

Het in werking treden van een alarm vereist dat iemand ter plaatse gaat om de situatie in te schatten en terug te normaliseren, eventueel in samenwerking met de politionele diensten.
Wilt u zelf liever niet ter plaatse gaan?
En terecht! De inzet van goed opgeleide en ervaren bewakingsagenten verzekert u van een correcte, efficiënte  en professionele opvolging en afhandeling van de binnengekomen alarmmelding. 
U kunt steeds 24/7 rekenen op een onmiddellijke interventie na alarm.