Meldkamer alarm monitoring telebewaking

Een bewakingssysteem is pas echt effectief als het verbonden is met een meldkamer.
In deze meldkamer worden de binnenkomende alarmen gemonitord en wordt vervolgens de gepaste actie ondernomen.
U bent steeds zeker van een correcte en efficiënte opvolging van iedere verdachte situatie in uw gebouwen of op uw bedrijfsterreinen. 
Als bewakingsonderneming werken wij samen met een vergunde meldkamer die ook voor uw bedrijf een echte meerwaarde kan betekenen.
Onze externe partner registreert de alarmen en wij verzorgen de interventie na alarm.