Mobiele bewaking

Het veilig openen en sluiten van uw bedrijf, periodiek controles op met u afgesproken tijdstippen en interventies na alarm worden uitgevoerd door onze mobiele bewakingsagenten.
Zowel preventief als reactief betekent mobiele bewaking ook voor uw bedrijf een meerwaarde. 
Onze bewakingsonderneming beschikt over voertuigen die aangepast werden aan de mobiele bewaking en die voldoen aan de wettelijke vereisten van de FOD BiZa.