Patrouille

Ook voor veiligheidspatrouilles kunt u op ons rekenen.
Deze bewakingsronde op en rond uw gebouwen met het oog op de bescherming van uw eigendommen heeft twee doelen.
Enerzijds is er het afschrikkend karakter van de aanwezigheid van een bewakingsagent, en anderzijds kan er onmiddellijk gepast gereageerd worden op iedere (mogelijks) verdachte situatie.
De bewakingsagenten zijn uitgerust en getraind om in iedere omstandigheid de gepaste actie te ondernemen.