Persoonscontrole

Het verzekeren van de veiligheid op publiek toegankelijke plaatsen kan onder meer gebeuren door middel van persoonscontrole.
Onze bewakingsagenten zijn opgeleid om dit correct uit te voeren en zijn eveneens getraind in het lezen van het gedrag van personen.
Zij weten perfect hoe zij moeten reageren in zeer uiteenlopende situaties.