Toegangscontrole

Toegangscontroles kunnen zowel elektronisch (bv badgesysteem) als fysiek door bewakingsagenten gebeuren.
Professionele bewakingsagenten kunnen perfect screenen wie op welk tijdstip toegang heeft en zorgen voor een correcte toepassing van het toegangsbeleid zoals door u voorgeschreven.