Verhuur veiligheidspersoneel

De wetgeving rond veiligheid is op verschillende gebieden strenger geworden.
Zo is het in bepaalde situaties zelfs verplicht om beroep te doen op een vergunde bewakingsonderneming voor de inzet van bewakingsagenten.
Onze medewerkers zijn opgeleid om in zeer uiteenlopende situaties correcte inschattingen te maken en hier gepast op te reageren.
Die kennis en ervaring stellen ze ook graag ten dienste van uw bedrijf of event. De administratieve kant hiervan nemen wij uiteraard ook op ons.