Videobewaking

Er hoeft niet altijd fysiek een bewakingsagent aanwezig te zijn om de veiligheid te verhogen.
Door middel van camerasystemen kan ook op afstand controle uitgeoefend worden op eventuele verdachte situaties.
Waarop wij dan Patrouille en interventie na alarm ageren.
Onze externe partner bekijkt graag samen met u de mogelijkheden op vlak van de inzet van bewakingscamera’s gekoppeld aan de externe meldkamer waarop wij beroep doen.